منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی منابع آب

 

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (1،2،3)، مکانیک سیالات) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی منابع آب تکمیلی، آب های زیرزمینی تکمیلی، هیدرولوژی آب های سطحی تکمیلی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته 
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
علوم و مهندسی آب
منابع آب
- تمامی رشته ها

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب - منابع آب(مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال97  )

زبان انگلیسی

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش امیرکبیر

استعداد تحصیلی

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش امیرکبیر

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:

ریاضیات 1، 2 و 3

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2ـ ریاضی عمومی، ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب

3ـ ریاضی عمومی، جورج توماس

4ـ ریاضی عمومی آدامز 1و2

5ـ ریاضی 1و2و3 خالد احمد آلی

مکانیک سیالات:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2ـ مکانیک سیالات ـ نوشته استریتر

3- مکانیک سیالات شیمز

4- کتاب مکانیک سیالات ساسان امیر افشاری سری عمران

 

منابع کنکور دکتری علوم و مهندسی آب سنجش امیرکبیر

 

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد

مهندسی منابع آب تکمیلی

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- بزرگ حداد، امید (1393)، «بهینه‌سازی سامانه‌های منابع آب»، انتشارات دانشگاه تهران.

3- بزرگ حداد، امید، سیف اللهی آغمیونی، سمانه (1392)، «مقدمه‌ای بر تحلیل عدم قطعیت در سامانه‌های منابع آب»، انتشارات دانشگاه تهران.

4- تحلیل سیستم های منابع آب نویسنده لاکس مترجم محمدباقر شریفی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

5- جزوه مدیریت منابع آب دانشگاه تهران دکتر میلانی

6- نشریه 88 و 272 و 170 وزارت نیرو و قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو

7- برنامه ریزی و مدیریت کیفی سیستم های منابع آب محمد کارآموز و رضا کراچیان مرکز نشر دانشگاهی صنعتی امیرکبیر چاپ دوم 1387

8- مدیریت کیفی سیستم های منابع آب مسعود تجریشی دانشکده عمران صنعتی شریف 1378

آب های زیرزمینی تکمیلی:

1ـ کتاب سنجش  امیرکبیر

2- محمودیان شوشتری، محمد (1394)، «هیدرولیک آب های زیرزمینی»، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

3- عطایی آشتیانی، بهزاد (1393)، «هیدرولیک و آلودگی آب‌های زیرزمینی»، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

4- آبهای زیرزمینی علیرضا نسیمی انتشارات دیباگران تهران

هیدرولوژی آب های سطحی تکمیلی:

1ـ کتاب سنجش  امیرکبیر

2- علیزاده، امین (1391)، «اصول هیدرولوژی کاربردی»، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).

3- مهدوی، محمد (1385)، «هیدرولوژی عمومی»، انتشارات علم و ادب.

4- هیدرولوژی سلمان شریف آذری انتشارات دیباگران تهران

5- هیدرولوژی مهندسی حمیدرضا صفوی انتشارات ارکان دانش

6- کتاب هیدرولوژی کاربردی ۱ و ۲ ، مولف محمد مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران.

7- کتاب هیدرولوژی کاربردی، مولفان ون ته چاو، دیوید آر، لاری دبلیو میز و مید منت، مترجم فائزه فروزنده، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

8- کتاب هیدرولوژی پیشرفته، مولفان شهاب عراقی نژاد و محمد کارآموز، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

منابع کنکوردکتری علوم و مهندسی آب سنجش  امیرکبیر

سنجش تکمیلی, منابع آزمون دکتری, بسته های آموزشی دکتری, برنامه ریزی تحصیلی, دکتری, آزمون های مرحله ای, سنجش, آزمون دکتری, رتبه یک, مشاوره با رتبه یک, مشاوره تحصیلی, بسته های آموزشی,

دکتری منابع آب سنجش تکمیلی, منابع آزمون دکتری منابع آب,  دکتری منابع آب, بسته های آموزشی دکتری منابع آب,  دکتری منابع آب, برنامه ریزی تحصیلی دکتری منابع آب, دکتری منابع آب, آزمون های مرحله ای دکتری منابع آب, سنجش دکتری منابع آب, آزمون دکتری منابع آب, رتبه یک دکتری منابع آب, مشاوره با رتبه یک دکتری منابع آب, مشاوره تحصیلی دکتری منابع آب, بسته های آموزشی دکتری منابع آب,دکتری منابع آب, ارشد منابع آب,  ارشد ازاد منابع آب, ارشد سراسری منابع آب, ارشد ازاد 96 منابع آب, ارشد ازاد منابع آب 96,  ارشد سراسری 96 منابع آب, ارشد سراسری منابع آب 96,منابع ارشد رشته های ارشد منابع آب, رشته های دکتری منابع آب,  منابع ارشد ازاد منابع آب,  منابع ارشد سراسری منابع آب,  منابع ارشد منابع آب,  منابع ارشد 96 منابع آب, ثبت نام ارشد منابع آب, ثبت نام ارشد ازاد منابع آب,   ثبت نام ارشد سراسری منابع آب, تاریخ ثبت نام ارشد منابع آب, تاریخ ثبت نام دکتری منابع آب, نحوه ثبت نام ارشد منابع آب, نحوه ثبت نام دکتری منابع آب,  تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد منابع آب, تاریخ زمان ارشد سراسری منابع آب, زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد منابع آب,  زمان چگونگی ارشد ازاد منابع آب,  تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد منابع آب, تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 منابع آب,  چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 منابع آب,  نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 منابع آب,  ثبت نام ارشد سراسری منابع آب,  تاریخ ثبت نام ارشد سراسری منابع آب,  تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری منابع آب,  زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری منابع آب,  ارشد سراسری96 منابع آب, ارشد سراسری 96 منابع آب,  برنامه ریزی ارشد منابع آب,  برنامه ریزی ازمون منابع آب, ارشد برنامه ریزی منابع آب, ازمون ارشد ازاد منابع آب,  برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری منابع آب,  چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر منابع آب,  ارشد نحوه برنامه ریزی منابع آب, ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر منابع آب,  ارشد سراسری زمان ازمون منابع آب,  ارشد تاریخ ازمون منابع آب,  ارشد تاریخ ازمون منابع آب,  ارشد سراسری منابع آب,  زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد منابع آب,  تاریخ برگزاری ارشد سراسری منابع آب, زمان ازمون ارشد ازاد 96 منابع آب,  نتایج ارشد ازاد منابع آب, نتایج ارشد سراسری منابع آب, تاریخ نتایج ارشد ازاد منابع آب, زمان نتایج ارشد سراسری منابع آب,  زمان اعلام نتایج ارشد ازاد منابع آب,  تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری منابع آب, نتایج نهایی ارشد منابع آب, نتایج نهایی ارشد ازاد منابع آب, نتایج نهایی ارشد سراسری منابع آب,  زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد منابع آب,  زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد منابع آب, زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96  منابع آب, زمان نتایج نهایی ارشد سراسری  96 منابع آب, کارنامه 

 

  • ۹۶/۰۶/۲۶
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

96 منابع آب

آزمون دکتری

آزمون دکتری منابع آب

آزمون های مرحله ای

ارشد ازاد منابع آب

ارشد ازاد منابع آب 96

ارشد برنامه ریزی منابع آب

ارشد تاریخ ازمون منابع آب

ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر منابع آب

ارشد سراسری منابع آب

ارشد سراسری منابع آب 96

ارشد سراسری96 منابع آب

ارشد منابع آب

ازمون ارشد ازاد منابع آب

برنامه ریزی ارشد منابع آب

برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری منابع آب

برنامه ریزی ازمون منابع آب

برنامه ریزی تحصیلی

بسته های آموزشی دکتری

بسته های آموزشی دکتری منابع آب

تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری منابع آب

تاریخ نتایج ارشد ازاد منابع آب

ثبت نام ارشد ازاد منابع آب

ثبت نام ارشد سراسری منابع آب

دکتری منابع آب

دکتری منابع آب سنجش تکمیلی

رتبه یک دکتری منابع آب

رشته های دکتری منابع آب

زمان ازمون ارشد ازاد 96 منابع آب

زمان اعلام نتایج ارشد ازاد منابع آب

زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد منابع آب

زمان نتایج ارشد سراسری منابع آب

زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد منابع آب

زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96

زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد منابع آب

سنجش

سنجش تکمیلی

سنجش دکتری منابع آب

مشاوره با رتبه یک

مشاوره با رتبه یک دکتری منابع آب

مشاوره تحصیلی

منابع آب

منابع آزمون دکتری منابع آب

منابع ارشد رشته های ارشد منابع آب

نتایج ارشد ازاد منابع آب

نتایج ارشد سراسری منابع آب

نتایج نهایی ارشد ازاد منابع آب

نتایج نهایی ارشد سراسری منابع آب

نتایج نهایی ارشد منابع آب

کارنامه