منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری محیط زیست سنجش امیرکبیر

عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری 97 طبق آخرین تغییرات سازمان سنجش به شرح زیر می باشد:

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (شناخت محیط زیست، ارزیابی محیط زیست) و کارشناسی ارشد شامل (مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده، آمایش سرزمین، آلودگی صنعتی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته 
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
علوم و مهندسی محیط زیست
- - تمامی رشته ها

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی محیط زیست سنجش امیرکبیر (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

زبان انگلیسی

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش امیرکبیر

استعداد تحصیلی

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش امیرکبیر

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
شناخت محیط زیست:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- شناخت محیط زیست، عبدالحسین وهاب زاده

3- مبانی محیط زیست، عبدالحسین وهاب زاده

4- اکولوژی، دکتر اردکانی

5- اکولوژی عمومی، دکتر نیشابوری

6- اکولوژی عمومی، دکتر رضا قربانی

7- جزوه دکتر خراسانی

ارزیابی محیط زیست:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- شالوده آمایش سرزمین، دکتر مجید مخدوم

3- مقدمه ای بر ارزیابی زیست محیطی، دکتر منوری و دکتر شریعت

4- ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی

5- جزوه ارزیابی دکتر ماهینی

6- جزوه دکتر دانه کار

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد
مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2-کتاب بوم شناسی ملکولی نوشته جوانا فریلند، ترجمه منصوره ملکیان، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

3- مبانی زیست حفاظت نوشته منصوره ملکیان، محمود رضا همامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

4- بوم شناسی، مطالعه‌ی تجربی و توزیع و فراوانی نوشه چالز جی کربز، ترجمه عبدالحسین وهابزاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

5- بوم شناسی و مدیریت حیات وحش نوشته گریم کالی، آنتونی رونالدانتریکن سینکلایر، ترجمه منصور مصداقی، انتشارات آستان قدس رضوی

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری محیط زیست سنجش امیرکبیر


آمایش سرزمین:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- شالوده آمایش سرزمین، دکتر مجید مخدوم

3ـ قوانین مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی، گردآورنده علی محمد شاعری و علیرضا رحمتی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

4ـ سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی کاربردی با نرم افزار ایدریسی

5 ـ ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی "GIS" نوشته مجید مخدوم و علی اصغر درویش صفت، انتشارات دانشگاه تهران

آلودگی صنعتی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2ـ آلاینده ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست نوشته عباس اسماعیلی ساری، انتشارات نقش مهر

3- آلودگی محیط زست آب، خاک، هوا نوشته مجید عرفان منش و مجید افیونی انتشارات ارکان دانش

4- آلودگی محیط زیست: هوا - آب - خاک صوت نوشته مینو دبیری، انتشارات اتحاد

5ـ قوانین مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی، گردآورنده علی محمد شاعری و علیرضا رحمتی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

 

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری محیط زیست سنجش امیرکبیر