منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

  نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم سنجش امیرکبیر


2404 - مهندسی مکانیک بیوسیستم
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (1 ،2 و 3)، استاتیک، مقاومت مصالح، دینامیک، طراحی اجزاء، موتور، تراکتور و ماشین های کشاورزی) و کارشناسی ارشد شامل (ریاضیات مهندسی تکمیلی، طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی، روش تحقیق)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته 
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مهندسی مکانیک بیوسیستم
1) طراحی ماشین های کشاورزی - تمامی رشته ها
2) انرژی های تجدید پذیر
3) فناوری پس از برداشت

  نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

زبان انگلیسی:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش امیرکبیر

استعداد تحصیلی:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش امیرکبیر

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:

ریاضیات 1، 2 و 3:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2ـ ریاضی عمومی، ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب

3ـ ریاضی عمومی، جورج توماس

4ـ ریاضی عمومی آدامز 1و2

5ـ ریاضی 1و2و3 خالد احمد آلی

استاتیک:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- استاتیک، تألیف مریام

3- استاتیک، تألیف پوپوف

4- استاتیک، تألیف بیر- جانسون

مقاومت مصالح:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- کتاب مقاومت مصالح، تألیف بیر- جانسون

3- مقاومت مصالح، تألیف تیموشنکو

دینامیک، طراحی اجزاء، موتور:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- طراحی اجزاء، تألیف شیگلی

3- کتاب دینامیک، تألیف مریام

تراکتور و ماشین های کشاورزی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2ـ بهروزی لار، م. 1391، ماشین‌های کشاورزی، انتشارات پیام نور

3ـ عجب شیرچی، ی. 1386، موتورهای درون‌سوز، انتشارات دانشگاه تبریز.

 

4- Pulkrabek, W. W. 2004, Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine. 2nd ed. Pearson Education International.

 

5ـ کیهانی، ع. و طباطبایی‌فر، ا. 1387. مکانیک عملکرد تراکتور و ادوات خاک‌ورزی. انتشارات دانشگاه تهران.

6ـ منصوری‌راد، د. 1378. تراکتورها و ماشین‌های کشاورزی، جلد اول. دانشگاه بوعلی همدان.

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد:

ریاضیات مهندسی تکمیلی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- ریاضیات مهندسی پیشرفته، ، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده

3- متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

روش تحقیق:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- روش تحقیق در علوم رفتاری، سرمد بازرگان حجاری

3- روش های آماری در علوم رفتاری، حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند و نسرین شریفی


  نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم سنجش امیرکبیر