منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

منابع آزمون دکتری علوم دامی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

زبان انگلیسی

1)  زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش امیرکبیر

استعداد تحصیلی

1)  استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش امیرکبیر

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
بیوشیمی

1)  کتاب سنجش امیرکبیر

2)  کتاب بیوشیمی تألیف دکتر حسین مروج، رسول اکبری، مهدی بهرامی یکدانگی

3)  کتاب بیوشیمی هارپر

4)  کتاب چکیده بیوشیمی تألیف دکتر پروین پاسالار

5)  کتاب بیوشیمی لنینجر

آمار و طرح های آزمایشات:

1)  کتاب سنجش امیرکبیر

2)  طرح های آزمایشی در کشاورزی دکتر مصطفی ولی زاده، دکتر محمد مقدم

3)  طرح های آزمایشی در پژوهش های کشاورزی دکتر بهمن یزدی صمدی، دکتر مصطفی ولی زاده، دکتر عبدالمجید رضایی

ژنتیک و اصلاح دام:

1)  کتاب سنجش امیرکبیر

2)  مبانی ژنتیک دکتر محمد تقی آساد

3)  ژنتیک و اصلاح دام دکتر محمد امین بخش

4)  مفاهیم اصلاح نژاد ترجمه مرتضی پشمی و همکاران

5)  ژنتیک و مسائل آن ترجمه هوشنگ خاوری خراسانی و صداله سپاه منصور

6)  آشنائی با ژنتیک کمی فالکونر؛ ترجمه دکتر مصطفی ولی زاده، دکتر محمد مقدم

7)  جزوه اصلاح دام دانشگاه تهران خرسند بنداری

8)  جزوه اصلاح دام دانشگاه تهران دکتر محمد مرادی شهر بابک

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد
بیوشیمی تکمیلی

1)  کتاب سنجش امیرکبیر

2)  صفری، محمد، مبانی بیوشیمی کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران.

3)  اصول بیوشیمی لنینجر (1و2) ترجمه دکتر رضا محمدی، انتشارات آییژ.

4)  محمدی ها، حسن، بیوشیمی عمومی.

5)  پناهی، پرویز، مروری بر بیوشیمی (1و2)، انتشارات امید.

6)  نجات شکوهی، امیره، مروری بر بیوشیمی ، انتشارات 59

7)  دانیال زاده، البرت و زارعیان، خلیل، اصول زیست شیمی، مرکز نشر دانشگاهی.

8)  پناهی، پرویز، مبانی بیوشیمی، انتشارات امید.

9)  شهبازی، پرویز و ملک نیا، ناصر، بیوشیمی عمومی (1و2)، انتشارات دانشگاه تهران.

10)                   بیوشیمی دولین، گروه مترجمین نشر دیباج.

11)                   بیوشیمی استرایر (1و2)، گروه مترجمین انتشارات تابش اندیشه.

فیزیولوژی تکمیلی:

1)  کتاب سنجش امیرکبیر

2)  نراقی، محمد علی ، پاسخبخش، پریچهر ، مهدی زاده، مهدی ، جغتایی، محمد تقی ،2009، آناتومی عمومی، ، چاپ چهارم، نشر اشراقیه

3)  درک، ریچارد ، ولگ، وین ، میچل، آدام ، آناتومی گری برای دانشجویان، 1389،مترجمان: غلامرضا حسن زاده، فرید ابوالحسنی، میر عباس عبدالوهابی، سید بهنام الدین جامعی، علی کریمی زوفره، انتشارات آبنوس

4)  بیتز، بابارا ، معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال- 2009، مترجمان: دکتر محمد مهدی غیرتیان- دکتر مهیار معتقد- دکتر علی یزدی نژاد- انتشارات اندیشه رفیع.

5)  نراقی، محمد علی ، پاسبخش، پریچهر ، جغتایی، محمد تقی ، آناتومی عمومی، (2010)، نشر اشراقیه.

6)  کومار، عباس، فوستو، میچل، آسیب شناسی پایه (عمومی) رابینز،( 2007)، مترجمان: علی رضا فتح اللهی- خسرو سبحانیان- مسعود خدایی- ویرایش هشتم- - زیر نظر دکتر مسلم بهادری/ انتشارات ارجمند.

7)  کاری، بروس ، آناتومی و فیزیولوژی حیوانات اهلی(1389) ، مترجم : احمد زارع شحنه - حسن صادقی پناه

8)  آرتور گایتون و جان هال (دو جلدی)، فیزیولوژی پزشکی(2010)، ترجمه: فرخ شادان

9)  ضمیری، محمد جواد ، فیزیولوژی دام (1386)، ، انتشارات حق شناس

10)                   بهرامی، یدالله ، فیزیولوژی تولید مثل دام و طیور(١٣٨٧)، ناشر: مرزدانش

11)                   نبی پور، ابوالقاسم ، محمد پور، احمدعلی ، آناتومی مقایسه ای اندام های حرکتی در حیوانات اهلی، (١٣٨٨), نویسنده : ناشر : مشهد دانشگاه فردوسی ویرایش اول, چاپ اول

تغذیه تکمیلی:

1)  کتاب سنجش امیرکبیر

2)  مک دونالد، پ.، گرین هال، د.، ادواردز، ر.ا.، (1391) «تغذیه دام»، (مترجمان: علیرضا جعفری صیادی و بهمن نوید شاد)، انتشارات حق شناس.

3)  نیک خواه، علی، امانلو، حمید، (1381) «مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری»، نشریه انجمن تحقیقات ملی.

4)  نیک خواه، علی، امانلو، حمید، (1376) «تغذیه پروتئین در نشخوارکنندگان»، انتشارات دانشگاه دانشگاه تهران.

5)  سامرز، جان، لسون، استون، (1384) «تغذیه مرغ اسکات»، (مترجمان: جواد پوررضا و قربانعلی صادقی و مهران مهری)، انتشارات ارکان دانش اصفهان.

6)  سامرز، جان، لسون، استون، (1393) «تغذیه طیور»، (مترجمان: علیرضا صیداوی و محمود شیوازاد)، انتشارات دانشگاه تهران.

 

منابع کنکور دکتری علوم دامی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)


  • ۹۶/۰۸/۰۶
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

96 ازاد علوم دامی

96 علوم دامی

آزمون دکتری

آزمون های مرحله ای دکتری

ازاد 96 علوم دامی

ازاد شناسی

ازاد علوم دامی

ازاد علوم دامی 96

ازموندکتری

برنامه ریزی ازمون علوم دامی

برنامه ریزی ازموندکتری

برنامه ریزی تحصیلی دکتری

برنامه ریزی علوم دامی

برنامه ریزیدکتری

بسته های آموزشی دکتری

تاریخ ثبت نام دکتری

تاریخ ثبت نامدکتری

تاریخ زمان ثبت نامدکتری

تاریخ زمان نحوه ثبت نامدکتری

تاریخ زماندکتری

تاریخ نحوه ثبت نامدکتری

ثبت نامدکتری

دکتری

رتبه یک دکتری

رشته های دکتری

رشته هایدکتری

زمان نحوه ثبت نامدکتری

زمان چگونگیدکتری

س

سراسری 96 علوم دامی

سراسری علوم دامی

سراسری علوم دامی 96

سراسری96 علوم دامی

سم زمان چگونگی ثبت نامدکتری

سنجش دکتری

علوم دامی

علوم دامی سنجش تکمیلی

مشاوره با رتبه یک دکتری

مشاوره تحصیلی دکتری

منابع آزمون دکتری

منابعدکتری

نحوه برنامه ریزی علوم دامی

نحوه ثبت نام دکتری

نحوه ثبت نامدکتری

چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر علوم دامی

چگونگی ثبت نام ازموندکتری