منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

منابع کنکور دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

زبان انگلیسی

1)  زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش امیرکبیر

استعداد تحصیلی

1)  استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش امیرکبیر

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
شیمی و حاصلخیزی خاک

1)  کتاب سنجش امیرکبیر

2)  بوهن، مک نیل (1384)، «شیمی خاک» (حسام مجللی)، انتشارات نشر دانشگاهی.

3)  اسپارکس، دونالد (1383)، «شیمی خاک با نگرش زیست محیطی» (شاهین اوستان)، انتشارات دانشگاه تبریز.

4)  پراساد، راجندرا، پاور، جیمز (1381)، «مدیریت حاصلخیزی برای کشاورزی پایدار» (محمد معز اردلان و غلامرضا ثواقبی)، انتشارات دانشگاه تهران.

5)  جزوه شیمی خاک دکتر توفیقی دانشگاه تهران.

6)  جزوه شیمی خاک دکتر اوستان دانشگاه تبریز.

7)  جزوه حاصل خیزی دکتر ریحانی تبار دانشگاه تبریز.

8)  جزوه تغذیه دکتر نجفی دانشگاه تبریز.

فیزیک و حفاظت خاک:

1)  کتاب سنجش امیرکبیر

2)  کتاب فیزیک خاک، دکتر امین علیزاده

3)  کتاب مبانی فیزیک خاک، دکتر برزگر

4)  جزوه فیزیک خاک، دکتر نیشابوری- دانشگاه تبریز

5)  جزوه فیزیک خاک، دکتر مهدی شرفا، دانشگاه تهران

رده بندی و ارزیابی خاک:

1)  کتاب سنجش امیرکبیر

2)  بای بوردی، محمد (1372)، «خاک: پیدایش و رده بندی»، انتشارات دانشگاه تهران.

3)  د-فورت، هنری (1386)، «مبانی خاک شناسی»، (شهلا محمودی و مسعود حکیمیان)، انتشارات دانشگاه تهران.

4)  جعفری، محمد، سرمدیان، فریدون (1382)، «م‍ب‍ان‍ی‌ خ‍اک‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و رده‌ب‍ن‍دی‌ خ‍اک‌»، انتشارات دانشگاه تهران.

5)  جزوه دکتر شهلا محمودی دانشگاه تهران.

6)  جزوه دکتر جلالیان دانشگاه اصفهان.

7)  جزوه رده بندی خاک دکتر حیدری دانشگاه تهران.

8)  جزوه رده بندی خاک دکتر خادمی دانشگاه صنعتی اصفهان.

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد
شیمی و حاصلخیزی خاک پیشرفته

1)  کتاب سنجش امیرکبیر

2)  جزوه شیمی خاک تکمیلی دکتر توفیقی دانشگاه تهران.

3)  جزوه شیمی خاک تکمیلی دکتر اوستان دانشگاه تبریز.

روابط زیستی خاک و گیاه:

1)  ـ کتاب سنجش امیرکبیر


منابع کنکور دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)


 

  • ۹۶/۰۸/۰۶
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

96 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

آزمون دکتری

آزمون های مرحله ای

آزمون های مرحله ای دکتری

ازاد 96 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

ازاد شناسی

ازاد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

ازاد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 96

برنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی تحصیلی دکتری

بسته های آموزشی

بسته های آموزشی دکتری

ثبت نامدکتری

دکتری

رتبه یک

رتبه یک دکتری

رشته های دکتری

رشته هایدکتری

سراسری 96 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

سراسری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

سراسری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 96

سنجش

سنجش تکمیلی

سنجش دکتری

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک سنجش تکمیلی

مشاوره با رتبه یک

مشاوره با رتبه یک دکتری

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی دکتری

منابع آزمون دکتری

منابعدکتری

نحوه ثبت نام دکتری

نحوه ثبت نامدکتری