منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

معرفی رشته مهندسی کشاورزی-شناسایی و مبارزه با علف های هرز سنجش امیرکبیر


آلودگی مزارع و باغات به علف های هرز عامل تهدید کننده ای برای کشاورزی کشور بشمار می رود بطوریکه برای تولید درهرهکتار از محصولات عمده کشاورزی بطور متوسط ۱۹ درصد فعالیت تولید کنندگان (نفر-روز-کار) صرف مبارزه با علف های هرز می شود که سالیانه هزینه هنگفتی را بر بازارعین می کند.

علاوه برآن علف های هرزموجب کاهش کیفیت و افزایش هزینه های تولید بخصوص هزینه های برداشت شده و موجب هدررفتن آب درمزارع می گردد . برای مبارزه با علفهای هرز مقادیر زیادی علف کش وارد کشور می شود که زیان های اقتصادی و اثرات مخرب زیست محیطی دارد.

یکی از مشکلات مبارزه با علف های هرز کمبود نیروی متخصص در این زمینه است که برای تامین آن لازم است مقطع کارشناسی این رشته در دانشکده های کشاورزی کشور دایر گردد و درامر تربیت نیروی کارآمد برای این رشته اقدام لازم به عمل آید.

تعریف و هدف

این رشته با عنوان شناسایی و مبارزه با علفهای هرز مشخص میگردد و رشته ایست که دانشجویان آن اصول شناسایی ،بیولوژی و اکولوژی علفهای هرز وهمچنین روشهای مبارزه و اساس به کارگیری آنها رافراخواهند گرفت .

ازجمله اهداف برقراری این رشته عبارتند از:

-تامین نیروی انسانی متخصص برای مراکز تحقیقاتی وآموزشی ،ارگانهای اجرایی و بخش خصوصی کشاورزی

-آموزش درجهت استفاده بهتر از امکانات و تکنولوژی نوین برای مبارزه با علفهای هرز

-کاهش هزینه های تولید ، افزایش و بهبود تولیدات کشاورزی وهماهنگی عملیات مبارزه با علفهای هرز با کشاورزی پایدار وحفظ محیط زیست


معرفی رشته مهندسی کشاورزی-شناسایی و مبارزه با علف های هرز  سنجش امیرکبیر  • ۹۶/۱۱/۲۵
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

منابع آزمون دکترا مکانیک طراحی کاربردی

منابع آزمون دکترا نانو مواد

منابع آزمون دکترا وزارت بهداشت

منابع آزمون دکترا پژوهش هنر

منابع آزمون دکترا کامپیوتر

منابع آزمون دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکترا ی ادبیات فارسی

منابع آزمون دکترای 1396

منابع آزمون دکترای اکولوژی گیاهان زراعی

منابع آزمون دکترای برق قدرت

منابع آزمون دکترای تخصصی دامپزشکی

منابع آزمون دکترای تخصصی شیمی دارویی

منابع آزمون دکترای تخصصی طب سنتی

منابع آزمون دکترای تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

منابع آزمون دکترای تکنولوژی آموزشی

منابع آزمون دکترای جامعه شناسی

منابع آزمون دکترای جغرافیای سیاسی

منابع آزمون دکترای جغرافیای طبیعی

منابع آزمون دکترای حقوق خصوصی

منابع آزمون دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکترای داروسازی

منابع آزمون دکترای دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکترای سازه

منابع آزمون دکترای سال 1396

منابع آزمون دکترای سال 96

منابع آزمون دکترای سالمند شناسی

منابع آزمون دکترای سیاست گذاری سلامت

منابع آزمون دکترای صنایع

منابع آزمون دکترای صنایع غذایی

منابع آزمون دکترای طب سنتی

منابع آزمون دکترای طراحی شهری

منابع آزمون دکترای علوم قرآن و حدیث

منابع آزمون دکترای قدرت

منابع آزمون دکترای مدیریت 1396

منابع آزمون دکترای مشاوره خانواده

منابع آزمون دکترای نانو مواد

منابع آزمون دکترای نرم افزار دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکترای هنر

منابع آزمون دکترای هوافضا

منابع آزمون دکترای هوش مصنوعی

منابع آزمون دکترای ویروس شناسی

منابع آزمون دکترای پرستاری

منابع آزمون دکترای پرستاری وزارت بهداشت

منابع آزمون دکترای پژوهش هنر

منابع آزمون دکترای چینه و فسیل

منابع آزمون دکترای ژئومورفولوژی

منابع آزمون دکترای ژنتیک ملکولی

منابع آزمون دکترای ژنتیک پزشکی