منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

منابع آزمون دکتری مدیریت منابع خاک

** مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال97 **

سنجش امیرکبیر

زبان انگلیسی

1.    زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش امیرکبیر

استعداد تحصیلی

1.    استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش امیرکبیر

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
شیمی و حاصلخیزی خاک

1.    جزوه سنجش امیرکبیر

2.    بوهن، مک نیل (1384)، «شیمی خاک» (حسام مجللی)، انتشارات نشر دانشگاهی.

3.    اسپارکس، دونالد (1383)، «شیمی خاک با نگرش زیست محیطی» (شاهین اوستان)، انتشارات دانشگاه تبریز.

4.    پراساد، راجندرا، پاور، جیمز (1381)، «مدیریت حاصلخیزی برای کشاورزی پایدار» (محمد معز اردلان و غلامرضا ثواقبی)، انتشارات دانشگاه تهران.

5.    جزوه شیمی خاک دکتر توفیقی دانشگاه تهران.

6.    جزوه شیمی خاک دکتر اوستان دانشگاه تبریز.

7.    جزوه حاصل خیزی دکتر ریحانی تبار دانشگاه تبریز.

8.    جزوه تغذیه دکتر نجفی دانشگاه تبریز.

فیزیک و حفاظت خاک:

1.    جزوه سنجش امیرکبیر

2.    کتاب فیزیک خاک، دکتر امین علیزاده

3.    کتاب مبانی فیزیک خاک، دکتر برزگر

4.    جزوه فیزیک خاک، دکتر نیشابوری- دانشگاه تبریز

5.    جزوه فیزیک خاک، دکتر مهدی شرفا، دانشگاه تهران

رده بندی و ارزیابی خاک:

1.    جزوه سنجش امیرکبیر

2.    بای بوردی، محمد (1372)، «خاک: پیدایش و رده بندی»، انتشارات دانشگاه تهران.

3.    د-فورت، هنری (1386)، «مبانی خاک شناسی»، (شهلا محمودی و مسعود حکیمیان)، انتشارات دانشگاه تهران.

4.    جعفری، محمد، سرمدیان، فریدون (1382)، «م‍ب‍ان‍ی‌ خ‍اک‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و رده‌ب‍ن‍دی‌ خ‍اک‌»، انتشارات دانشگاه تهران.

5.    جزوه دکتر شهلا محمودی دانشگاه تهران.

6.    جزوه دکتر جلالیان دانشگاه اصفهان.

7.    جزوه رده بندی خاک دکتر حیدری دانشگاه تهران.

8.    جزوه رده بندی خاک دکتر خادمی دانشگاه صنعتی اصفهان.

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد
شیمی و حاصلخیزی خاک پیشرفته

1.    جزوه سنجش امیرکبیر

2.    جزوه شیمی خاک تکمیلی دکتر توفیقی دانشگاه تهران.

3.    جزوه شیمی خاک تکمیلی دکتر اوستان دانشگاه تبریز.

روابط زیستی خاک و گیاه:

1.    جزوه سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک سنجش امیرکبیر

 منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی


  • ۹۶/۱۱/۲۵
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

منابع آزمون دکتری هوش مصنوعی

منابع آزمون دکتری هوش مصنوعی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

منابع آزمون دکتری وزارت علوم

منابع آزمون دکتری پترولوژی

منابع آزمون دکتری پرتوپزشکی

منابع آزمون دکتری پرستاری

منابع آزمون دکتری پزشکی مولکولی

منابع آزمون دکتری پژوهش هنر

منابع آزمون دکتری چتر دانش

منابع آزمون دکتری چینه شناسی

منابع آزمون دکتری چینه و فسیل شناسی

منابع آزمون دکتری ژئوتکنیک

منابع آزمون دکتری ژنتیک دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری ژنتیک مولکولی

منابع آزمون دکتری ژنتیک مولکولی وزارت علوم

منابع آزمون دکتری ژنتیک پزشکی

منابع آزمون دکتری ژنتیک پزشکی وزارت بهداشت

منابع آزمون دکتری کارآفرینی

منابع آزمون دکتری کامپیوتر

منابع آزمون دکتری کامپیوتر 96

منابع آزمون دکتری کامپیوتر دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری کامپیوتر نرم افزار

منابع آزمون دکتری کامپیوتر هوش مصنوعی

منابع آزمون دکتری کتابداری 96

منابع آزمون دکتری کشاورزی زراعت

منابع آزمون دکتری گیاهان دارویی

منابع ازمون phd وزارت بهداشت

منابع ازمون دکترا صنایع غذایی

منابع ازمون دکترا هنر

منابع ازمون دکترای طب سنتی

منابع ازمون دکتری ازاد

منابع ازمون دکتری اموزش زبان انگلیسی

منابع ازمون دکتری اپیدمیولوژی

منابع ازمون دکتری حقوق خصوصی

منابع ازمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه سراسری

منابع ازمون دکتری سیاستگذاری علم و فناوری

منابع ازمون دکتری شیمی مواد غذایی

منابع ازمون دکتری طب سنتی

منابع ازمون دکتری علوم قران وحدیث

منابع ازمون دکتری لرزه شناسی

منابع ازمون دکتری نانو فیزیک

منابع و ضرایب آزمون دکتری حقوق خصوصی