منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری آبیاری و زهکشی سنجش  امیرکبیر

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (1،2،3 )، مکانیک سیالات) و کارشناسی ارشد شامل (رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی، آبیاری بارانی، آبیاری قطره ای)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته 
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
علوم و مهندسی آب
آبیاری و زهکشی - تمامی رشته ها

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری آبیاری و زهکشی سنجش تکمیلی

زبان انگلیسی: 

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش  امیرکبیر

استعداد تحصیلی: 

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش  امیرکبیر

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:

ریاضیات 1، 2 و 3: 

1ـ کتاب سنجش  امیرکبیر

2ـ ریاضی عمومی، ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب

3ـ ریاضی عمومی، جورج توماس

4ـ ریاضی عمومی آدامز 1و2

5ـ ریاضی 1و2و3 خالد احمد آلی

مکانیک سیالات:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2ـ مکانیک سیالات ـ نوشته استریتر

3- مکانیک سیالات شیمز

4- کتاب مکانیک سیالات – ساسان امیر افشاری – سری عمران

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد: 

رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی: 

1ـ کتاب سنجش  امیرکبیر

2ـ بای بوردی، محمد(1383)، روابط آب و خاک، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.

3ـ علیزاده، امین(1388)، رابطه آب و خاک و گیاه، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ نهم.

4ـ سلطانی، افشین و فرجی، ابوالفضل(1386)، رابطه آب خاک و گیاه، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

5ـ غازان شاهی، جواد(1387)، خاک و روابط آن در کشاورزی، انتشارات آییژ.

6ـ آی .دی.تی یر و ام ام پیت(1372)، رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی(ترجمه دکتر عوض کوچکی، محمد حسینی و مهدی نصیری محلاتی)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

7ـ فرانکلین پی، گاردنر، راجر ال میشل(1388)، فیزیولوژی گیاهان زراعی(ترجمه دکتر علیرضا کوچکی، دکتر غلام حسین سرمدنیا)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

8ـ والتر لارچر(1382)، اکوفیزیولوژی گیاهی(ترجمه دکتر عوض کوچکی، افشین سلطانی، مهدی عزیزی)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری آبیاری و زهکشی سنجش  امیرکبیر


آبیاری بارانی، آبیاری قطره ای:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- صحاف امین، بیوک، فرشی، علی اصغر (1378)، «آبیاری قطره‌ای: اصول و مبانی طراحی شبکه آبیاری قطره‌ای»، انتشارات آموزش کشاورزی کرج.

 

3. Keller, Jack, Bliesner, D.Ronald (2001), ‘Sprinkle and Trickle Irrigation’, Van Nostrand Reinhold Company Publisher.

 

4- ابراهیمی، حسین (1390)، «آبیاری بارانی و قطره‌ای (اصول تهیه طرح‌های اجرایی)»، انتشارات سخن گستر مشهد.

5- روشنی، امیر (1391)، «اصول اجرایی سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای»، انتشارات آموزش ترویج کشاورزی.

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری آبیاری و زهکشی سنجش  امیرکبیر


6- کتاب سیستم های آبیاری بارانی، تالیف بهنام آبابایی، انتشارات پلک.

7- کتاب آبیاری سطحی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

8- کتاب آبیاری تحت فشار، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

9- کتاب طراحی سیستمهای آبیاری، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)

10- کتاب اصول، روشها و طراحی سیستم های آبیاری علیرضا شکوهی، ؛ پیمان دانش کار آراسته، دیباگران تهران

11- کتاب آبیاری قطره ای (اصول عملیات)، تالیف امین علیزاده، انتشارات آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع).

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری آبیاری و زهکشی سنجش  امیرکبیر