منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری سازه های آبی


عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (1،2،3)، مکانیک سیالات) و کارشناسی ارشد شامل (هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی، هیدرولیک انتقال رسوب 1، طراحی سازه های آبی تکمیلی )، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته 
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
علوم و مهندسی آب
سازه های آبی - تمامی رشته ها
منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب - سازه های آبی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

زبان انگلیسی: 
1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش  امیرکبیر
استعداد تحصیلی: 
1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش  امیرکبیر
مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
ریاضیات 1، 2 و 3:
1ـ کتاب سنجش  امیرکبیر
2ـ ریاضی عمومی، ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب
3ـ ریاضی عمومی، جورج توماس
4ـ ریاضی عمومی آدامز 1و2
5ـ ریاضی 1و2و3 خالد احمد آلی
مکانیک سیالات:
2ـ مکانیک سیالات ـ نوشته استریتر
3- مکانیک سیالات شیمز
مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد: 
هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی: 
1ـ کتاب سنجش  امیر کبیر
2- مقصودی، نصرت اله، کوچک زاده، صلاح (1381)، «جریان‌های با سطح آزاد: هیدرولیک کانال‌ها»، انتشارات دانشگاه تهران.
3- مقصودی، نصرت اله، کوچک زاده، صلاح (1373)، «ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ ک‍ان‍ال‍ ه‍ا»، انتشارات دانشگاه تهران.
4- کوچک زاده، صلاح، پرورش ریزی، عاطفه (1392)، «مقدمه ای بر هیدرولیک جریان های پایدار»، انتشارات دانشگاه تهران.
5- ابریشمی، جلیل، حسینی، محمود (1373)، «هیدرولیک کانال های باز»، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).
هیدرولیک انتقال رسوب 1:
2ـ امامی، سیدامیر، انتقال رسوب، انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر.
3ـ شفاعی بجستان، محمود. هیدرولیک رسوب، انتشارات دانشگاه شهید چمران .
طراحی سازه های آبی تکمیلی:
2- اکبریان، عبدالله. طراحی سازه‌های هیدرولیکی کانال‌ها. انتشارات عمیدی.
3- امیری تکلدانی، ابراهیم و محمد کاظم سیاهی،. طراحی کانال‌های آبیاری و سازه‌های وابسته، انتشارات دانشگاه تهران (چاپ سوم).
4- بیرامی، محمدکریم. سازه‌های انتقال آب. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان (چاپ دهم).

  • ۹۶/۰۶/۲۶
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

آزمون آزمایشی دکتری علوم و مهندسی آب سازه های آبی

آزمون های آزمایشی دکتری علوم و مهندسی آب سازه های آبی

بهترین گرایش علوم و مهندسی آب سازه های آبی

دکترای سازه های آبی

رشته سازه های آبی

رشته های دکتری علوم و مهندسی آب سازه های آبی

سازه های آبی چیست

مشاوره آزمون دکتری علوم و مهندسی آب سازه های آبی

منابع آزمون دکترا سازه های آبی

منابع آزمون دکترا علوم و مهندسی آب

منابع آزمون دکترا علوم و مهندسی آب ۹۶

منابع آزمون دکترا علوم و مهندسی آب ۹۷

منابع آزمون دکترا علوم و مهندسی آب ۹۸

منابع آزمون دکترا علوم و مهندسی آب ۹۹

منابع آزمون دکتری سازه های آبی

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ۹۶

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ۹۷

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ۹۸

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ۹۹

منابع آزمون دکتری مدیریت منابع آب

منابع دکترا سازه های آبی

منابع دکتری سازه های آبی

منابع دکتری علوم و مهندسی آب

منابع دکتری علوم و مهندسی آب ۹۶

منابع دکتری علوم و مهندسی آب ۹۷

منابع دکتری علوم و مهندسی آب ۹۸

منابع دکتری علوم و مهندسی آب ۹۹

کتاب سازه های آبی

کتاب طراحی سازه های آبی

گرایش های دکترا علوم و مهندسی آب سازه های آبی