منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

 (کد 2316) (سنجش امیرکبیر) 

محدوده مکانی از کهکشان راه شیری تا اجزا مولکولهای سیاره ی زمین را شامل می شود و زندگی جانداران کره زمین تحت تاثیر شرایط آن قرار دارد. انقلاب صنعتی باعث شد توان بشر برای استفاده از طبیعت بسیار بیشتر از توان بدنی او باشد و از طریق انسان رفته رفته سبب تخریب بی سابقه ای در طبیعت شد. ازجمله: نابودی و تخریب جنگل ها، فرسایش خاک، نابودی گونه ها، آلودگی های گسترده در سطح جهانی، گرمایش زمین و تغییرات شدید اقلیمی، آلودگی آب ها و ... و از طرفی با گسترش ناموزون شهر ها (به دلیل میل انسان به شهرنشینی) و مناطق صنعتی این تاثیرات منفی در طبیعت را فزونی بخشید. تقریبا پس از جنگ جهانی دوم بود که انسان به فکر طبیعت افتاد و پس از آن با برگذاری کنفرانس ها و تاسیس ارگان ها و سازمان های زیست محیطی مختلف، بشر به فکر حفاظت طبیعت و اصلاح محیط زیست تخریب شده ی اطرافش افتاد. به وجود آمدن رشته ی تحصیلی با این عنوان نیز یکی از دستاورد های این تفکر بشر است، زیرا برای رسیدن به این مقصود نیاز به نیروی متخصص در این عرصه است تا با جمعبندی علوم مختلف رشته های گوناگون و با ارائه راه حل های منطقی تر و نه به شکل انحصاری و قابل قبول کارشناسان یک رشته بتواند به این مهم دست یابد. در ایران این رشته متاسفانه در شاخه علوم منایع طبیعی قرار دارد؛ در ابتدا مباحث زیست محیطی در دل رشته های دیگر تدریس می شد. اما با گسترش روزافزون و چشم گیر این علم در جهان و با سرعتی کمتر در کشور ما، این رشته با عنوان مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست هم اکنون در دانشگاه های کشور ما تدریس می شود. اما در سایر کشورها محیط زیست به عنوان یک رشته مجزا ارائه می شود. گسترش روز افزون جمعیت انسانها در سرار دنیا، نیاز هر کشور را بر حفظ محیط پیرامون خود دوچندان کرده است. زیرا که امروزه بشر خود هم میتواند باعث تخریب محیط زیست خود شود و هم آن را حفظ کند. به نظر کارشناسان محیط زیست میزان جنگل های موجود در دنیا ممکن است تا 50 سال آینده کاهش چشم گیر داشته باشد به طوری که بیشتر وسعت یک کشور را بیابان تشکیل دهد. همچنین نیاز به حفظ حیات و حش و جانورانی که در آن زندگی می کنند باعث شده تا افرادی برای حراست از این نعمت های خدادای اموزش های لازم را ببینند و تخصص لازم را کسب کنند. از این رو در هر کشور برای تربیت افرادی که بتوانند به طور تخصصی به حفظ محیط زیست خود بپردازند، رشته ای با نام محیط زیست تشکیل شده است. محیط زیست لطیف ترین قسمت زندگی در هر مکانی است. رشته محیط زیست در ایران زیر شاخه مهندسی منابع طبیعی است و اساس آن بر حفاظت از طبیعت می باشد. این رشته تمام مسائلی را که در حیطه محیط زیست وجود دارد را در بر می گیرید پس دارای گستره ای بسیار زیاد می باشد.

  رشته مهندسی محیط زیست (کد 2316) (سنجش امیرکبیر)