منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

لیست منابع آزمون دکتری محیط زیست 1397سنجش امیرکبیر

براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور عناوین دروس امتحانی رشته محیط زیست با کد رشته 2401 برای تمامی گرایشها (آلودگی های محیط زیست، تنوع زیستی و آمایش محیط زیست) یکسان و به شرح زیر است:
1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (شناخت محیط زیست، ارزیابی محیط زیست) و کارشناسی ارشد شامل (مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده، آمایش سرزمین، آلودگی صنعتی)
2- استعداد تحصیلی
3- زبان انگلیسی

بنابراین مطالعه منابع زیر پیشنهاد می گردد:

1.   دروس تخصص

لیست منابع آزمون دکتری محیط زیست 1397سنجش امیرکبیر

ی در سطح کارشناسی:

·         مبانی محیط زیست- عبدالحسین وهاب زاده. انتشارات جهاد دانشگاهی

·         زیستن در محیط زیست- دکتر مخدوم. انتشارات دانشگاه تهران

·         شناخت محیط زیست- زمین سیاره زنده- عبدالحسین وهاب زاده. انتشارات جهاد دانشگاهی

·         شالوده آمایش سرزمین- دکتر مخدوم. انتشارات دانشگاه تهران

·         ارزیابی اثرات محیط زیستی- دکتر جباریان امیری. انتشارات دانشگاه تهران

·         جزوات:

ارزیابی دکتر سفیانیان(اصفهان)، ارزیابی دکتر ماهینی(گرگان)، ارزیابی دکتر جباریان امیری(تهران)

2. دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد:

لیست منابع آزمون دکتری محیط زیست 1397سنجش امیرکبیر

آمایش محیط زیست:

·         سنجش ازدور و سامانه ­های اطلاعات جغرافیایی کاربردی با نرم ­افزار ایدریسی. دکتر ماهینی- مهندس کامیاب. انتشارات مهر مهدیس

·         ارزیابی اثرات توسعه با منطق فازی- دکتر ماهینی. انتشارات مهر مهدیس

·         ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه اطلاعات جغرافیایی- دکتر مخدوم، دکتر درویش صفت. انتشارات دانشگاه تهران

·         ارزیابی اثرات زیست ­محیطی- دکتر منوری. نشر میترا

·         جزوات:

آمایش تکمیلی: دکتر جباریان امیری (تهران)، دکتر ماهینی (گرگان)، دکتر سفیانیان( اصفهان)

ارزیابی اثرات توسعه:دکتر جباریان امیری، دکتر ماهینی، دکتر مرادی (اصفهان)

GIS و RS دانشگاه های تهران، اصفهان و گرگان

آلودگی صنعتی :

·         آلودگی محیط زیست- دکتر دبیری. نشر اتحاد

·         آلودگی محیط زیست- دکتر افیونی. نشر ارکان اصفهان

·         جزوات:

جزوات آلودگی صنعتی: دکتر خراسانی (تهران)، دکتر حمیدیان (تهران)، دکتر میرغفاری (اصفهان)، دکتر اسماعیلی ساری(تربیت مدرس)

پسماندها و بازیابی آن‌ها: دکتر خراسانی ، دکتر حمیدیان

مدیریت مواد زائد جامد: دکتر یونسی(تربیت مدرس)، دکتر میرغفاری

شیمی آلاینده ها- دکتر حمیدیان،  آلودگی دریا- ‌دکتر اسماعیلی ساری، عناصر کمیاب- ‌دکتر حمیدیان

لیست منابع آزمون دکتری محیط زیست 1397سنجش امیرکبیر

مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده:

·         بوم شناسی و مدیریت حیات وحش- ترجمه دکتر مصداقی. انتشارات آستان قدس رضوی

·         جزوات: مدیریت مهره‌داران و مناطق حفاظت شده، اکولوژی حیات وحش تکمیلی، مدیریت پارک ها و حیات وحش(دانشگاه های تهران، اصفهان و گرگان)

لیست منابع آزمون دکتری محیط زیست 1397سنجش امیرکبیر