منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم 

سنجش امیرکبیر

  منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

 

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی (کد2402 )

 

عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- ریاضیات عمومی، ۲- آمار و احتمالات، ۳- ماشین های کشاورزی.

رشته های پذیرنده در آزمون دکتری

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای می توانند در این کدرشته شرکت کنند

۱) مهندسی مکانیک بیوسیستم

تمامی رشته ها

۲(مکانیزاسیون کشاورزی

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

زبان انگلیسی:
۱ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش امیرکبیر

استعداد تحصیلی:
۱- استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش امیرکبیر

مجموعه دروس تخصصی:
ریاضیات عمومی:۱ـ کتاب سنجش امیرکبیر

۲ـ ریاضی عمومی، ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب

۳ـ ریاضی عمومی، جورج توماس

۴ـ ریاضی عمومی آدامز ۱و۲

۵ـ ریاضی ۱و۲و۳ خالد احمد آلی

آمار و احتمالات:۱ـ کتاب های سنجش امیرکبیر

۲ـ مفاهیم آمار و احتمالات، تالیف دکتر عبدالمجید رضایی

۳ـ مقدمه ای بر احتمالات و آمار، تالیف ال.آلدر و ادوارد بی واسلر،ترجمه دکتر عباسعلی زالی و دکتر جعفری شبستری

۴ـ آمار و احتمالات کاربردی، تالیف دکتر بهمن یزدی صمدی، دکتر پیغمبری و دکترامیری ادغان

ماشین‌های کشاورزی:۱ـ کتاب سنجش امیرکبیر

۲ـ ماشین‌های خاک‌ورزی تألیف سید احمد شفیعی

۳ـ تراکتورها و ماشین‌های کشاورزی جلد ۲و۱تألیف داوود منصوری راد

۴ـ ماشین‌های برداشت محصولات کشاورزی، منصور بهروزی لار

۵ـ جزوات داشت و برداشت، دکتر عبدالله پور، دانشگاه تبریز

۶ـ اصول ماشین‌های کشاورزی، جلد ۱، سید احمد شفیعی

۷ـ اصول ماشین‌های کشاورزی، جلد۲، ترجمه طباطبایی

 

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم 

سنجش امیرکبیر