منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰


    نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی سنجش امیرکبیر


عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، اصول مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی) و کارشناسی ارشد شامل (میکروبیولوژی صنعتی، خواص فیزیکی مواد غذایی، روش های نوین آزمایشگاهی، انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته 
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
علوم و مهندسی صنایع غذایی
1) صنایع غذایی - تمامی رشته ها
2) شیمی مواد غذایی
3) فناوری مواد غذایی
4) زیست فناوری مواد غذایی

    نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی سنجش امیرکبیر


منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

زبان انگلیسی:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش امیرکبیر

استعداد تحصیلی:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش امیرکبیر

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:

شیمی مواد غذایی:

    نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی سنجش امیرکبیر


1ـ کتاب سنجش امیر کبیر

2- شیمی مواد غذایی، دکتر فاطمی

3- شیمی مواد غذایی، دکتر بابک قنبر زاده

میکروبیولوژی مواد غذایی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- میکروبیولوژی مواد غذایی، جی

اصول مهندسی صنایع غذایی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- اصول طراحی کارخانجات، دکتر شاهدی

3- اصول طراحی کارخانجات، دکتر کلباسی، دکتر محمد حسین حسینی

تکنولوژی مواد غذایی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- جزوه تکنولوژی لبنیات دکتر احسانی (دانشگاه تهران)

3- جزوه تکنولوژی لبنیات، دکتر خسروشاهی دانشگاه ارومیه

4- جزوه تکنولوژی قند دکتر بهزاد (دانشگاه فردوسی مشهد)

5- تکنولوژی قند دکتر مصباحی

6- تکنولوژی روغن، فرشته مالک

7- جزوه تکنولوژی روغن، دکتر گلمکانی دانشگاه شیراز

8- تکنولوژی غلات، دکتر هادی پیغمبر دوست، دکتر ناصر رجب زاده

9- جزوه تکنولوژی غلات، دکتر کدیور دانشگاه اصفهان و دکتر اعلمی دانشگاه گرگان

10- کنسرو و اصول نگهداری، دکتر حسن فاطمی

11- صنایع کنسروسازی اصول و کاربردها، دکترجواد حصاری

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد:

میکروبیولوژی صنعتی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

خواص فیزیکی مواد غذایی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2ـ اکبری، ریحانه (1388)، خواص فیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم.

3ـ جان‌لوئیس، مایکل (1387)، ویژگی‌های فیزیکی مواد غذایی سیستم‌های فرآوری غذایی (ترجمه: بابک قنبرزاده)، انتشارات آییژ.

4ـ سرپیل ساهین، سروت گولوم سومنو (1389)،‌ ویژگی‌های فیزیکی مواد غذایی، (ترجمه: مهدی جعفری و مهدی کاشانی نژاد)، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

روش های نوین آزمایشگاهی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2ـ جزوه درسی روش‌های نوین آزمایشگاهی دانشگاه تهران.

3ـ جزوه درسی روش‌های نوین آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس.

انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر


    نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی سنجش امیرکبیر