منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

عناوین دروس امتحانی کنکور دکتری توسعه کشاورزی:

1)  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ترویج و آموزش کشاورزی، اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی، جامعه شناسی روستایی) و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق، برنامه ریزی و کاربرد آن در توسعه روستایی ، سیاست و توسعه روستایی)

2)  استعداد تحصیلی

3)  زبان انگلیسی

برنامه ریزی روستایی، سیاست و توسعه روستایی

1)  جزوه برنامه ریزی روستایی و منطقه ای دکتر خلیل کلانتری(در سطح کارشناسی ارشد)

2)  جزوه بازخوانی برنامه های عمران روستایی در ایران، دکتر خلیل کلانتری(در سطح کارشناسی ارشد)

3)  خلاصه کتاب بنیادهای علم سیاست، دکتر عبدالرحمن عالم

4)  خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، دکتر علی رضاییان

5)  خلاصه کتاب نظریه های توسعه روستایی، دکتر پاپلی یزدی و ابراهیمی

6)  خلاصه کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، یگانه موسوی جهرمی، انتشارات پیام نور(به صورت ppt)

ترویج و آموزش کشاورزی

1)  جزوه اصول و فلسفه آموزش کشاورزی، دکتر حمید موحد محمدی

2)  جزوه ارتباطات و اطلاع رسانی در آموزش کشاورزی، دکتر احمد رضوانفر(در سطح کارشناسی ارشد)

3)  جزوه آموزش کشاورزی 1 و 2، دکتر حمید موحد محمدی (در سطح کارشناسی ارشد)

4)   خلاصه ترویج و آموزش کشاورزی، دکتر فمی (انتشارات پیام نور)

5)  خلاصه کتاب رهیافتها و فنون مشارکت در ترویج، دکتر فمی و علی بیگی

6)  خلاصه جلد 2 کتاب ترویج و آموزش کشاورزی، دکتر ایرج ملک محمدی

7)  خلاصه کتاب رسانش نوآوریها، کرمی و فنایی، انتشارات دانشگاه شیراز

8)  نکات کنکوری اصول ترویج و آموزش کشاورزی

9)  خلاصه روش های آموزش ترویجی و رهیافتها

10)                   جزوه تربیت معلم کشاورزی، دکتر سید محمود حسینی (در سطح کارشناسی ارشد)

11)                   جزوه بینش های فلسفی ترویج کشاورزی، دکتر سید محمود حسینی (در سطح دکتری)

12)                   جزوه آموزش بزرگسالان و آموزشهای مستمر، دکتر سید محمود حسینی (در سطح کارشناسی ارشد)

13)                   جزوه تدریس و یادگیری در آموزش کشاورزی، دکتر سید محمود حسینی (در سطح کارشناسی ارشد)

14)                   جزوه نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی، دکتر سید یوسف حجازی (در سطح کارشناسی ارشد)

15)                   جزوه ارزشیابی آموزشی، دکتر سید یوسف حجازی(در سطح کارشناسی ارشد)

16)                   جزوه تحلیل رویکردهای ارزشیابی، دکتر سید یوسف حجازی(در سطح دکتری)

17)                   جزوه ارزشیابی های کاذب، دکتر سید یوسف حجازی(در سطح کارشناسی ارشد)

18)                   جزوه ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، دکتر سید یوسف حجازی(در سطح کارشناسی ارشد)

19)                   جزوه تکنولوژی آموزشی، دکتر سید یوسف حجازی(در سطح کارشناسی ارشد)

20)                   جزوه برنامه ریزی آموزشی 1و2، دکتر سید یوسف حجازی(در سطح دکتری)

21)                   جزوه الگوها و روشهای تدریس، دکتر سید یوسف حجازی(در سطح کارشناسی ارشد)

22)                   جزوه تحلیل روشهای تدریس، دکتر سید یوسف حجازی(در سطح کارشناسی ارشد)

23)                   جزوه تحلیل روش های تدریس، دکتر سید یوسف حجازی(در سطح دکتری)

24)                   جزوه ارتباطات، دکتر احمد رضوانفر(در سطح کارشناسی ارشد)

روش تحقیق

1)  جزوه آمار پیشرفته دکتر خلیل کلانتری(در سطح دکتری)

2)  جزوه روش تحقیق در توسعه روستایی، دکتر خلیل کلانتری(در سطح کارشناسی ارشد)

3)  جزوه آمار و داده پردازی، دکتر حسین شعبانعلی فمی(در سطح کارشناسی ارشد)

4)  جزوه روش تحقیق کیفی، دکتر علی اسدی

5)   جزوه روش تحقیق در ترویج کشاورزی، دکتر سید محمود حسینی (در سطح کارشناسی)

6)   جزوه روش تحقیق پیشرفته، دکتر سید محمود حسینی (در سطح کارشناسی ارشد)

7)  جزوه روش تحقیق پیشرفته، دکتر سید محمود حسینی (در سطح دکتری)

8)  جزوه روش تحقیق پیشرفته (روشهای تحقیق کیفی)، دکتر سید محمود حسینی (در سطح دکتری)

9)  جزوه روش شناسی تحقیق، دکتر احمد رضوانفر(در سطح کارشناسی)

10)                   جزوه روش تحقیق، دکتر احمد رضوانفر(در سطح کارشناسی ارشد)

11)                   جزوه نظریه داده بنیان (گراندد تئوری)، ویژه روش تحقیق کیفی، دانشگاه تهران

12)                   جزوه آمار و روش تحقیق جامع، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران

جامعه شناسی روستایی

1)     خلاصه کتاب جامعه شناسی روستایی دکتر خلیل کلانتری (انتشارات پیام نور)

2)     نکات کلیدی جامعه شناسی روستایی

3)     خلاصه کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، دکتر مصطفی ازکیا

4)     خلاصه کتاب جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی، دکتر ازکیا

5)     خلاصه کتاب جامعه شناسی توسعه، دکتر ازکیا

6)     خلاصه کتاب جامعه شناسی روستایی، دکتر منصور وثوقی

7)     خلاصه کتاب جامعه شناسی روستایی، دکتر مهدی طالب و موسی عنبری، انتشارات دانشگاه تهران

اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی

1)  خلاصه کتاب مدیریت و رفتار سازمانی، اقتداری

2)  خلاصه و نمونه سوالات کتاب مدیریت و رفتار سازمانی، دکتر علی علاقه بند

3)  کتاب مدیریت در ترویج، دکتر محمد چیذری و موحد مطالعه شود.

استعداد تحصیلی

1)  کتاب استعداد تحصیلی، وکیلی و مسیح خواه، انتشارات کتابخانه فرهنگ، جلد نقره ای

2)   مرور کامل و مفهومی سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری سال های قبل.

 

منابع کنکور دکتری توسعه کشاورزی-سنجش امیرکبیر


  • ۹۶/۰۸/۰۶
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

96 ازاد توسعه کشاورزی

96 توسعه کشاورزی

آزمون دکتری

آزمون های مرحله ای دکتری

ازاد 96 توسعه کشاورزی

ازاد توسعه کشاورزی

ازاد توسعه کشاورزی 96

ازاد شناسی

ازموندکتری

برنامه ریزی ازمون توسعه کشاورزی

برنامه ریزی ازموندکتری

برنامه ریزی تحصیلی دکتری

برنامه ریزی توسعه کشاورزی

برنامه ریزیدکتری

بسته های آموزشی دکتری

تاریخ ثبت نام دکتری

تاریخ ثبت نامدکتری

تاریخ زمان ثبت نامدکتری

تاریخ زمان نحوه ثبت نامدکتری

تاریخ زماندکتری

تاریخ نحوه ثبت نامدکتری

توسعه کشاورزی

توسعه کشاورزی سنجش تکمیلی

ثبت نامدکتری

دکتری

رتبه یک دکتری

رشته های دکتری

رشته هایدکتری

زمان نحوه ثبت نامدکتری

زمان چگونگیدکتری

س

سراسری 96 توسعه کشاورزی

سراسری توسعه کشاورزی

سراسری توسعه کشاورزی 96

سراسری96 توسعه کشاورزی

سم زمان چگونگی ثبت نامدکتری

سنجش دکتری

مشاوره با رتبه یک دکتری

مشاوره تحصیلی دکتری

منابع آزمون دکتری

منابعدکتری

نحوه برنامه ریزی توسعه کشاورزی

نحوه ثبت نام دکتری

نحوه ثبت نامدکتری

چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر توسعه کشاورزی

چگونگی ثبت نام ازموندکتری