منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری علوم خاک - مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک سنجش امیرکبیر

 


عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، رده بندی و ارزیابی خاک) و کارشناسی ارشد شامل (شیمی و حاصلخیزی خاک پیشرفته، روابط زیستی خاک و گیاه)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته 
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک
-
- تمامی رشته ها

منابع آزمون دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

زبان انگلیسی

1-            زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش امیرکبیر

استعداد تحصیلی

1-            استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش امیرکبیر

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
شیمی و حاصلخیزی خاک

1-            کتاب سنجش امیرکبیر

2-            بوهن، مک نیل (1384)، «شیمی خاک» (حسام مجللی)، انتشارات نشر دانشگاهی.

3-            اسپارکس، دونالد (1383)، «شیمی خاک با نگرش زیست محیطی» (شاهین اوستان)، انتشارات دانشگاه تبریز.

4-            پراساد، راجندرا، پاور، جیمز (1381)، «مدیریت حاصلخیزی برای کشاورزی پایدار» (محمد معز اردلان و غلامرضا ثواقبی)، انتشارات دانشگاه تهران.

5-            جزوه شیمی خاک دکتر توفیقی دانشگاه تهران.

6-            جزوه شیمی خاک دکتر اوستان دانشگاه تبریز.

7-            جزوه حاصل خیزی دکتر ریحانی تبار دانشگاه تبریز.

8-            جزوه تغذیه دکتر نجفی دانشگاه تبریز.

فیزیک و حفاظت خاک:

1-            کتاب سنجش امیرکبیر

2-            کتاب فیزیک خاک، دکتر امین علیزاده

3-            کتاب مبانی فیزیک خاک، دکتر برزگ

4-            جزوه فیزیک خاک، دکتر نیشابوری- دانشگاه تبریز

5-            جزوه فیزیک خاک، دکتر مهدی شرفا، دانشگاه تهران

رده بندی و ارزیابی خاک:

1-            کتاب سنجش امیرکبیر

2-            بای بوردی، محمد (1372)، «خاک: پیدایش و رده بندی»، انتشارات دانشگاه تهران.

3-            د-فورت، هنری (1386)، «مبانی خاک شناسی»، (شهلا محمودی و مسعود حکیمیان)، انتشارات دانشگاه تهران.

4-            جعفری، محمد، سرمدیان، فریدون (1382)، «م‍ب‍ان‍ی‌ خ‍اک‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و رده‌ب‍ن‍دی‌ خ‍اک‌»، انتشارات دانشگاه تهران.

5-            جزوه دکتر شهلا محمودی دانشگاه تهران.

6-            جزوه دکتر جلالیان دانشگاه اصفهان.

7-            جزوه رده بندی خاک دکتر حیدری دانشگاه تهران.

8-            جزوه رده بندی خاک دکتر خادمی دانشگاه صنعتی اصفهان.

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد
شیمی و حاصلخیزی خاک پیشرفته

1-            کتاب سنجش امیرکبیر

2-            جزوه شیمی خاک تکمیلی دکتر توفیقی دانشگاه تهران.

3-            جزوه شیمی خاک تکمیلی دکتر اوستان دانشگاه تبریز.

روابط زیستی خاک و گیاه:

1-            کتاب سنجش امیرکبیر

منابع آزمون دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک سنجش امیرکبیر

  • ۹۶/۰۸/۲۵
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

منابع آزمون دکتری رشته فلسفه غرب

منابع آزمون دکتری روابط بین الملل

منابع آزمون دکتری روانشناسی

منابع آزمون دکتری روانشناسی بالینی

منابع آزمون دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

منابع آزمون دکتری روانشناسی تربیتی

منابع آزمون دکتری روانشناسی سلامت

منابع آزمون دکتری روانشناسی عمومی

منابع آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری ریاضی

منابع آزمون دکتری ریاضی 96

منابع آزمون دکتری زبان انگلیسی

منابع آزمون دکتری زبان شناسی همگانی

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون دکتری زبانشناسی

منابع آزمون دکتری زراعت

منابع آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی

منابع آزمون دکتری زمین شناسی زیست محیطی

منابع آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

منابع آزمون دکتری ساخت و تولید

منابع آزمون دکتری سازمان سنجش

منابع آزمون دکتری سازه

منابع آزمون دکتری سازه دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری سازه های هیدرولیکی

منابع آزمون دکتری سال 1396

منابع آزمون دکتری سال 1397

منابع آزمون دکتری سال 96

منابع آزمون دکتری سراسری 96

منابع آزمون دکتری سراسری علوم تربیتی

منابع آزمون دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

منابع آزمون دکتری سنجش و اندازه گیری

منابع آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه سراسری

منابع آزمون دکتری شیمی دارویی

منابع آزمون دکتری شیمی کاربردی

منابع آزمون دکتری صنایع

منابع آزمون دکتری صنایع 97

منابع آزمون دکتری صنایع غذایی